GEP ECOTECH Logo
Przetwarzanie odpadów z biomasy

Przetwarzanie odpadów z biomasy

  • Kocioł na biomasę lub kocioł do współspalania biomasy Przygotowanie paliwa
  • Produkcja pelletu z biomasy
  • Obróbka wstępna dla fermentacji biomasy
  • Piroliza i zgazowanie odpadów rolniczych i leśnych
  • Recykling drewna w celu wytwarzania energii i produkcji papieru, płyt panelowych, pelletu drzewnego itp.


Energia biomasy, pochodząca z energii słonecznej pochłanianej przez rośliny w procesie fotosyntezy, jest jednym z najstarszych i najtrwalszych źródeł energii w historii ludzkości. Podstawowe sposoby wykorzystania odpadów biomasy przez człowieka obejmują ich konwersję na energię elektryczną lub ciepło oraz ich wykorzystanie jako surowców do różnych innych produktów. Obecnie kraje na całym świecie kładą duży nacisk na ponowne wykorzystanie odpadów z biomasy. Wynika to z ich ogromnego potencjału do znacznego zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju.

Celem rozwiązań GEP ECOTECH w zakresie odzyskiwania biomasy jest zapewnienie klientom innowacyjnych rozwiązań, które pomogą im w osiągnięciu zrównoważonej produkcji energii i bardziej przyjaznego dla środowiska zarządzania zasobami. Naszym celem jest opracowywanie wydajnych i wysokiej jakości technologii, aby zminimalizować ilość odpadów i nieefektywność zasobów, zapewniając jednocześnie korzyści ekonomiczne. Naszą wizją jest stać się liderem w dziedzinie odzyskiwania i ponownego wykorzystania biomasy, przyczyniając się pozytywnie do tworzenia czystszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Granulowanie biomasy

Wykorzystując technologię peletyzacji biomasy, różne rodzaje drewna oraz odpadów rolniczych i leśnych mogą zostać sprasowane w pelety paliwowe o wysokiej wartości energetycznej. Te bardzo poszukiwane granulki paliwowe znajdują szerokie zastosowanie w wytwarzaniu energii elektrycznej, ogrzewaniu i potrzebach energetycznych gospodarstw domowych. Technologia ta nie tylko minimalizuje ilość odpadów i zanieczyszczeń związanych z zasobami biomasy, ale także przynosi znaczne korzyści ekonomiczne.

Rozwiązanie do peletyzacji biomasy firmy GEP ECOTECH zostało zaprojektowane w celu spełnienia wymagań wysokiej jakości produkcji peletów z biomasy, wspierając producentów energii w przechodzeniu na odnawialne źródła energii.

Spalanie/współspalanie biomasy na potrzeby ciepła i energii elektrycznej

Wykorzystanie biomasy, częściowo lub w całości, jako zamiennika tradycyjnych paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej i ogrzewania jest jednym z kluczowych kierunków przejścia ludzkości na czystą energię. Wstępna obróbka odpadów biomasy i bezpośrednie spalanie ich w kotłach przemysłowych, eliminując w ten sposób etapy pośrednie, stanowi jedną z najprostszych i najbardziej wydajnych metod ich utylizacji.

Rozwiązanie do wstępnego przetwarzania paliwa z biomasy firmy GEP ECOTECH zostało zaprojektowane z myślą o intensywnej, ciągłej produkcji paliwa do kotłów na biomasę, zapewniając silne wsparcie dla projektów wytwarzania energii z biomasy lub ogrzewania.

Piroliza i zgazowanie biomasy

Materiały biomasowe mogą rozkładać się na substancje takie jak olej, gazy i węgiel w wysokich temperaturach, bez wpływu na wilgotność materiału. Jest to obecnie jedna z popularnych metod ponownego wykorzystania biomasy.

Zindywidualizowane rozwiązania GEP ECOTECH w zakresie pirolizy lub zgazowania biomasy opierają się na ponad 20-letnim doświadczeniu naszych specjalistów ds. zarządzania ciepłem, zapewniając ciągłe, niezawodne i wydajne działanie projektów pirolizy lub zgazowania zgodnie z określonymi wymaganiami.

Kompostowanie biomasy i fermentacja beztlenowa

Produkcja kompostu lub biogazu stanowi kolejny ważny kierunek w ponownym wykorzystaniu biomasy. Pozwala ona na współprzetwarzanie biomasy z innymi odpadami organicznymi. Metoda ta jest wysoce opłacalna i szczególnie dobrze nadaje się do zarządzania odpadami w gospodarstwach rolnych i na ranczach, umożliwiając jednoczesne przetwarzanie odpadów i produkcji.

Portfolio projektów

Projekt przygotowania paliwa do kotła na biomasę na Filipinach
Projekt przygotowania paliwa do kotła na biomasę na Filipinach
Projekt przygotowania paliwa z biomasy ze słomy w północno-wschodnich Chinach
Projekt przygotowania paliwa z biomasy ze słomy w północno-wschodnich Chinach
Produkcja paliwa pelletowego z biomasy w Serbii
Produkcja paliwa pelletowego z biomasy w Serbii
Projekt rozdrabniania odpadów drewnianych w Zhengzhou w Chinach
Projekt rozdrabniania odpadów drewnianych w Zhengzhou w Chinach
Projekt redukcji odpadów ogrodowych w Shandong w Chinach
Projekt redukcji odpadów ogrodowych w Shandong w Chinach
Projekt RDF dotyczący odpadów ogrodowych i tkanin w Jiangxi w Chinach
Projekt RDF dotyczący odpadów ogrodowych i tkanin w Jiangxi w Chinach

Proszę przesłać swoje dane

Proszę podać swoje dane w formularzu. Państwa dane pomogą nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i zapewnić Państwu najbardziej odpowiednie rozwiązanie.