GEP ECOTECH Logo
Przetwarzanie stałych odpadów komunalnych

Przetwarzanie stałych odpadów komunalnych

  • Sortowanie materiałów i recykling odpadów zmieszanych
  • Odzyskiwanie paliwa z odpadów (RDF) i stałego paliwa z recyklingu (SRF)
  • Obróbka wstępna dla spalania lub współspalania
  • Sortowanie, recykling i redukcja objętości przed składowaniem odpadów
  • Obróbka wstępna dla współprzetwarzania w piecu cementowym
  • Odpady wielkogabarytowe (meble, urządzenia, materace itp.) Redukcja ilości i recykling
  • Rozdrabnianie i recykling odpadów pokonsumpcyjnych
  • Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie mokrych odpadów
  • Obróbka wstępna dla kompostowania tlenowego i fermentacji beztlenowej
  • Wydobycie na składowisku odpadów


Zarządzanie stałymi odpadami komunalnymi jest kluczowym wyzwaniem, przed którym stoją współczesne miasta. Wraz z szybkim tempem urbanizacji i wzrostem liczby ludności, ilość wytwarzanych odpadów stale rośnie, stanowiąc poważne wyzwanie dla środowiska i zdrowia publicznego. Odpady komunalne pochodzą z gospodarstw domowych, firm i instytucji, obejmując różne odpady stałe, takie jak papier, plastik, szkło i resztki żywności. Skuteczne postępowanie z tymi odpadami i zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie, wymagając systematycznych rozwiązań zapewniających ochronę środowiska, odzyskiwanie zasobów i zdrowie publiczne.

Jednym z wyzwań w gospodarce odpadami stałymi w miastach jest sortowanie odpadów zmieszanych. Pomimo wdrażania sortowania odpadów w niektórych rozwiniętych regionach od wielu lat, wiele miast nadal boryka się z problemem odpadów zmieszanych, co sprawia, że skuteczne sortowanie jest kluczowym wyzwaniem.

Jeśli chodzi o przetwarzanie odpadów, nowoczesne miasta stosują różne technologie i metody, w tym recykling, spalanie, składowanie i przetwarzanie odpadów organicznych.

Firma GEP ECOTECH opracowała różnorodne rozwiązania dostosowane do charakterystyki różnych stałych odpadów komunalnych w miastach. Naszym priorytetem jest ograniczenie ręcznych operacji na liniach produkcyjnych w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia wpływu trudnych warunków na pracowników. Jednocześnie jesteśmy zaangażowani w rozwój innowacyjnych technologii, oferując bardziej kompleksowe i wydajne rozwiązania w dziedzinie gospodarki odpadami.

Sortowanie i recykling

Znaczenie sortowania i recyklingu miejskich odpadów stałych polega na minimalizowaniu ilości odpadów składowanych na wysypiskach, zmniejszaniu marnotrawstwa zasobów i zwiększaniu możliwości recyklingu materiałów. Proces ten obejmuje wykorzystanie zaawansowanych technologii i sprzętu do skutecznego oddzielania i kategoryzowania różnych rodzajów odpadów.

Sortowanie zazwyczaj obejmuje różne metody, w tym zautomatyzowany sprzęt, czujniki i ręczne sortowanie w oparciu o materiały. Pozwala to na oddzielenie surowców wtórnych, takich jak papier, plastik, metal i szkło, od strumienia odpadów w celu ich dalszego przetworzenia i ponownego wykorzystania. Jednocześnie odpady organiczne są segregowane do celów takich jak energia z biomasy lub kompostowanie, co ogranicza składowanie materiałów organicznych.

Sortowanie i recykling

Spalanie lub paliwo alternatywne

Przekształcanie palnych składników stałych odpadów komunalnych w energię poprzez spalanie lub jako paliwo alternatywne w kotłach jest metodą przyjazną dla środowiska i opłacalną. Proces ten polega na konsekwentnym oddzielaniu od odpadów materiałów nadających się do recyklingu, takich jak metale, szkło, resztki żywności i materiały obojętne. Następnie materiały palne są przetwarzane do odpowiednich rozmiarów do spalania i, w razie potrzeby, przekształcane w granulki (znane jako RDF).

Głównym wyzwaniem w tym procesie jest kontrolowanie zawartości wilgoci. W przypadku mokrych odpadów zalecamy przetwarzanie biologiczne w celu zmniejszenia wilgotności przed obróbką.

Spalanie lub paliwo alternatywne

Mechaniczna obróbka biologiczna

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBT) jest popularną opcją gospodarki odpadami dla stałych odpadów komunalnych, szczególnie w przypadku odpadów o wysokiej zawartości organicznej. Łączy w sobie procesy mechaniczne (separacja i odzysk) z procesami biologicznymi (kompostowanie lub fermentacja). MBT opiera się na minimalnej infrastrukturze i sprzęcie, oferując ekonomicznie wydajne rozwiązanie do zarządzania odpadami.

MBT ma jednak wady, w tym niższą jakość kompostu i ryzyko zanieczyszczenia gleby. Jest postrzegane jako rozwiązanie przejściowe w kierunku osiągnięcia zerowej ilości odpadów.

Mechaniczna obróbka biologiczna

Wydobycie na składowisku odpadów

Landfill Mining polega na odzyskiwaniu materiałów z zapełnionych lub nieaktywnych składowisk odpadów. Proces ten ma na celu wydobycie cennych zasobów, takich jak metale i tworzywa sztuczne, które zostały wyrzucone i zakopane. Pomaga to zmniejszyć zagrożenie dla środowiska i odzyskać materiały do ponownego wykorzystania.

Wydobycie na składowisku odpadów

Portfolio projektów

Projekt RDF odpadów stałych komunalnych w HangZhou w Chinach
Projekt RDF odpadów stałych komunalnych w HangZhou w Chinach
Projekt sortowania i recyklingu odpadów stałych komunalnych w Zhejiang, Chiny
Projekt sortowania i recyklingu odpadów stałych komunalnych w Zhejiang, Chiny
Projekt sortowania odpadów domowych wiejskich w Shanxi, Chiny
Projekt sortowania odpadów domowych wiejskich w Shanxi, Chiny
Zintegrowany projekt recyklingu odpadów stałych w Polsce
Zintegrowany projekt recyklingu odpadów stałych w Polsce
Projekt redukcji ilości i recyklingu odpadów masowych w Tianjin, Chiny
Projekt redukcji ilości i recyklingu odpadów masowych w Tianjin, Chiny
Projekt SRF odpadów domowych w Szanghaj
Projekt SRF odpadów domowych w Szanghaj

Proszę przesłać swoje dane

Proszę podać swoje dane w formularzu. Państwa dane pomogą nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i zapewnić Państwu najbardziej odpowiednie rozwiązanie.