GEP ECOTECH Logo
Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych

  • Przetwarzanie odpadów medycznych przed spaleniem lub składowaniem
  • Obróbka wstępna przed współprzetwarzaniem w piecu cementowym
  • Rozdrabnianie, mieszanie i pompowanie odpadów niebezpiecznych
  • Rozdrabnianie, segregacja i recykling pojemników lub worków na odpady niebezpieczne
  • Zarządzanie odpadami z pól naftowych
  • Rozdrabnianie i recykling wiader z farbą
  • Rozdrabnianie i recykling pojemników IBC i worków FIBC
  • Rozdrabnianie i recykling baterii litowych


Wraz ze wzrostem działalności przemysłowej i produkcyjnej, zarządzanie odpadami niebezpiecznymi stało się pilnym wyzwaniem. Obejmują one różne odpady łatwopalne, żrące, reaktywne, zakaźne i toksyczne, a także ich mieszane odpowiedniki. Naukowe przetwarzanie odpadów niebezpiecznych nie tylko pomaga złagodzić ich wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie, ale czasami umożliwia także odzyskanie cennych materiałów w celu ponownego wykorzystania zasobów.

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi zwykle odbywa się w zamkniętym środowisku, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zagrożenia. Zazwyczaj obejmuje ono dwa etapy: obróbkę wstępną i neutralizację (opcjonalnie). Obróbka wstępna ma na celu dobór odpadów niebezpiecznych do kolejnych etapów, zwykle obejmujących rozdrabnianie, mieszanie i pompowanie; z drugiej strony neutralizacja ma na celu dokładne zniszczenie odpadów lub wyeliminowanie szkodliwych składników, wykorzystując procesy takie jak spalanie, współprzetwarzanie w piecu cementowym i sterylizacja w wysokiej temperaturze.

W GEP ECOTECH oferujemy rozwiązania dostosowane do różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, dążąc do zapewnienia wydajnych, bezpiecznych i zgodnych z przepisami metod zarządzania odpadami.

Recykling odpadów niebezpiecznych

Niektóre procesy recyklingu odpadów niebezpiecznych są proste i wymagają jedynie wstępnego przetworzenia. Istnieje jednak wysokie ryzyko wycieków lub eksplozji podczas procesu obsługi, co wymaga użycia specjalnych urządzeń, zazwyczaj systemów zamkniętych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Na przykład metalowe beczki po farbach, worki po chemikaliach, pojemniki IBC, akumulatory kwasowo-ołowiowe i inne materiały są preferowane przez wiele firm zajmujących się recyklingiem ze względu na ich wysoką wartość recyklingową i prosty proces.

Firma GEP ECOTECH zgromadziła bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań do odzyskiwania zasobów z odpadów niebezpiecznych. Nasze zamknięte systemy rozdrabniania zostały wykorzystane w różnych dziedzinach recyklingu odpadów niebezpiecznych. Firma konsekwentnie dąży do usprawnienia procesu recyklingu, oferując recyklerom wydajne i niezawodne rozwiązania w zakresie odzyskiwania zasobów.

Recykling odpadów niebezpiecznych

Współprzetwarzanie w piecu cementowym

Współprzetwarzanie odpadów w piecu cementowym jest wysoce rozwiniętym procesem, który wykorzystuje niszczenie odpadów w wysokiej temperaturze podczas procesu produkcji klinkieru. Spalanie materiałów palnych może również zapewnić ciepło dla pieca cementowego. Pozostałości po spalaniu o niskiej zawartości popiołu mogą służyć jako surowiec do produkcji cementu, jednocześnie zestalając w nim metale ciężkie, zapobiegając ich przedostawaniu się do środowiska.

GEP ECOTECH oferuje bezpieczne, niezawodne i elastyczne rozwiązania w zakresie współprzetwarzania odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych. Ściśle współpracując z firmami cementowymi, projektujemy unikalne systemy wstępnego przetwarzania, takie jak rozdrabnianie-mieszanie-pompowanie lub inne zmodyfikowane wersje, dostosowane do charakterystyki każdej cementowni.

Współprzetwarzanie w piecu cementowym

Spalanie

Spalanie, choć kontrowersyjne w niektórych krajach, pozostaje jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Metoda ta może wykorzystywać istniejące spalarnie, a ciepło generowane przez spalanie może również napędzać turbiny parowe do wytwarzania energii elektrycznej (Waste-to-engery). Spalanie ma oczywiste zalety w przetwarzaniu niektórych odpadów niebezpiecznych, takich jak odpady kliniczne, ponieważ wysokie temperatury mogą niszczyć patogeny i substancje toksyczne. Przetwarzanie stałych odpadów komunalnych w wielu krajach również opiera się na technologii spalania.

GEP ECOTECH dostarczył rozwiązania dla wielu centrów spalania odpadów, aktywnie angażując się w budowę i eksploatację tych projektów. Wykorzystując nasze bogate doświadczenie, możemy zaoferować nieoceniony wgląd w projekt, pomagając w ograniczaniu ryzyka. Poza dostarczaniem sprzętu, naszym głównym celem jest wspieranie płynnego postępu projektu.

Spalanie

Inaktywacja lub dezynfekcja

Inaktywacja lub dezynfekcja jest powszechnie stosowana do niszczenia lub odzyskiwania odpadów medycznych, głównie w celu wyeliminowania patogenów, aby zapobiec infekcji lub skażeniu środowiska. Proces ten jest często realizowany przy użyciu metod takich jak para wodna o wysokiej temperaturze lub mikrofale. Materiał poddany dezaktywacji nie jest już zakaźny i może być utylizowany zgodnie ze standardowymi procedurami utylizacji odpadów stałych.

GEP ECOTECH oferuje szereg elastycznych rozwiązań w zakresie utylizacji odpadów niebezpiecznych biologicznie, zapewniając bezpieczne zarządzanie tymi materiałami, jednocześnie ułatwiając odzyskiwanie cennych zasobów.

Inaktywacja lub dezynfekcja

Portfolio projektów

Projekt usuwania i recyklingu odpadów niebezpiecznych w Meksyku
Projekt usuwania i recyklingu odpadów niebezpiecznych w Meksyku
Projekt recyklingu baterii litowych w Wietnamie
Projekt recyklingu baterii litowych w Wietnamie
Projekt utylizacji odpadów medycznych w Yunnan w Chinach
Projekt utylizacji odpadów medycznych w Yunnan w Chinach
Projekt recyklingu zbiorników IBC w Hubei w Chinach
Projekt recyklingu zbiorników IBC w Hubei w Chinach
Projekt przetwarzania odpadów z pól naftowych w Xinjiang w Chinach
Projekt przetwarzania odpadów z pól naftowych w Xinjiang w Chinach
Projekt chemicznej obróbki beczek w Henan w Chinach
Projekt chemicznej obróbki beczek w Henan w Chinach

Proszę przesłać swoje dane

Proszę podać swoje dane w formularzu. Państwa dane pomogą nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i zapewnić Państwu najbardziej odpowiednie rozwiązanie.