GEP ECOTECH Logo
Przetwarzanie odpadów komercyjnych i przemysłowych

Przetwarzanie odpadów komercyjnych i przemysłowych

  • Sortowanie i recykling cennych materiałów z odpadów zmieszanych
  • Oddzielanie palnych składników w celu produkcji paliw alternatywnych (SRF)
  • Przetwarzanie wstępne (rozdrabnianie, separacja, homogenizacja) dla współprzetwarzania w piecu cementowym
  • Sortowanie i redukcja objętości przed składowaniem
  • Separacja i homogenizacja przed spaleniem
  • Piroliza i zgazowanie
  • Recykling pozostałości po automatycznym rozdrabnianiu (ASR)
  • Niszczenie przedmiotów zabronionych i przeterminowanych
  • Rozdrabnianie, niszczenie i recykling wadliwych produktów i odpadów
  • Odrzuty z celulozowni i papierni (np. lekki żużel, skręcona lina) Recykling


Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw, zarządzanie odpadami staje się szczególnie istotne. Odpady C&I odnoszą się do różnych odpadów stałych generowanych z działalności przemysłowej i handlowej, w tym produktów ubocznych, produktów niespełniających norm, przeterminowanych materiałów lub porzuconych przedmiotów. Odpady te obejmują szeroką gamę materiałów, takich jak materiały opakowaniowe, papier, tworzywa sztuczne, metale, włókno szklane, skóra, tkaniny i inne. Większość odpadów przemysłowych ma potencjał do recyklingu lub konwersji energii. Dlatego też skuteczne systemy zarządzania odpadami nie tylko zmniejszają marnotrawstwo zasobów i poprawiają ich wykorzystanie, ale także przyczyniają się do wspierania zrównoważonego rozwoju zarówno społeczeństwa, jak i środowiska.

GEP ECOTECH zapewnia różnorodne rozwiązania w celu zaspokojenia różnych potrzeb w zakresie przetwarzania odpadów, w tym odzysku materiałów, produkcji paliw alternatywnych, wstępnego przetwarzania na składowisku odpadów i współprzetwarzania w piecu cementowym. Dzięki naszej wiedzy i profesjonalnym możliwościom dążymy do optymalizacji procesów zarządzania odpadami, dążąc do zwiększenia efektywności i zmniejszenia wpływu na środowisko.

Paliwa z Odpadów Stałych (RDF/SRF)

Jednym z kluczowych podejść do recyklingu odpadów przemysłowych i komercyjnych jest ich przekształcenie w paliwa stałe. Te alternatywne paliwa mogą być wykorzystywane do opalania kotłów lub służyć jako alternatywne paliwo i surowce (AFR) do pieców cementowych. To wydajne podejście nie wymaga dużych zakładów przetwórczych, pojedyncza linia produkcyjna może obsłużyć kilkaset ton odpadów dziennie.

Proces przygotowania paliwa RDF (Refuse-Derived Fuel) i SRF (Solid Recovered Fuel) z odpadów przemysłowych i komercyjnych jest prosty i wydajny, obejmując rozdrabnianie i oddzielanie metali i substancji obojętnych. Pozostały materiał palny może być granulowany lub bezpośrednio wykorzystany jako paliwo. Ze względu na niską zawartość wilgoci w odpadach C&I, etap suszenia jest generalnie zbędny.

Paliwa z Odpadów Stałych

Sortowanie i Odzyskiwanie Materiałów

W przypadku zakładów odzysku materiałów (MRF) i zakładów produkcyjnych wysoki poziom odzysku materiałów przekłada się na zwiększone zyski i mniejsze marnotrawstwo surowców. Maksymalizacja odzysku i ponownego wykorzystania materiałów zmniejsza zapotrzebowanie na zasoby naturalne, a w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, poprawiając w ten sposób ogólny stan środowiska.

Rozwiązania firmy GEP ECOTECH w zakresie rozdrabniania, sortowania i transportu zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom efektywnego odzyskiwania odpadów. Niezależnie od tego, czy są to metale, tworzywa sztuczne, makulatura czy inne materiały, oferujemy specjalnie dostosowane rozwiązania zapewniające optymalny odzysk w oparciu o określone wymagania.

Sortowanie i Odzyskiwanie Materiałów

Niszczenie i Redukcja Objętości

Niektóre wadliwe lub przeterminowane produkty muszą zostać zniszczone, aby zapobiec ich wprowadzeniu na rynek, podczas gdy inne muszą zostać zniszczone w celu ochrony poufnych informacji. Dodatkowo, zmniejszenie rozmiaru dużych odpadów poprzez rozdrabnianie może obniżyć koszty transportu. Wstępne rozdrabnianie i zagęszczanie tych przedmiotów przed składowaniem nie tylko zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce na wysypiskach, ale także wydłuża ich żywotność.

Przemysłowe systemy rozdrabniania GEP ECOTECH skutecznie radzą sobie z różnymi materiałami, takimi jak złomowane płytki drukowane, dyski twarde i wielkogabarytowe meble. Oferując dostosowanie do różnorodnych potrzeb materiałowych i wydajnościowych, nasze systemy zapewniają wydajny, bezpieczny proces przetwarzania odpadów, rozwijając zrównoważone rozwiązanie do zarządzania odpadami.

Niszczenie i Redukcja Objętości

Portfolio projektów

Piec cementowy Współprzetwarzanie projektu FRP
Piec cementowy Współprzetwarzanie projektu FRP
Projekt recyklingu odpadów paneli fotowoltaicznych
Projekt recyklingu odpadów paneli fotowoltaicznych
Projekt alternatywnego paliwa papierniczego w zakresie odpadów papierniczych
Projekt alternatywnego paliwa papierniczego w zakresie odpadów papierniczych
Projekt dotyczący stałego, odzyskanego paliwa z odpadów tekstylnych
Projekt dotyczący stałego, odzyskanego paliwa z odpadów tekstylnych

Proszę przesłać swoje dane

Proszę podać swoje dane w formularzu. Państwa dane pomogą nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i zapewnić Państwu najbardziej odpowiednie rozwiązanie.